Ochrona danych

Stronę internetową Auvesta (www.auvesta.com) jak także zintegrowane w niej sklepy internetowe zwane „Auvesta-Shop“ (https://auvesta-shop.com), obsługuje spółka Auvesta Edelmetalle AG (zwana dalej jako „Auvesta” albo „my”), Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Niemcy. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas wartością nadrzędną. W ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych informujemy Państwa o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Zasady

Gromadzimy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe są to wszelkie konkretne informacje nt. osobistych albo rzeczowych związków dot. konkretnej albo możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do tego np. Państwa nazwisko, adres, adres e-mail albo numer telefonu.

Wykorzystywanie Państwa danych

Aby po prostu odwiedzić naszą stronę internetową, nie jest konieczne podawanie nam Państwa danych osobowych (takich jak nazwisko albo adres e-mail).

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe udostępnione nam przez Państwa w procesie otwarcia depozytu online albo realizacji zamówienia w celu uzasadnienia, realizacji oraz finalizacji zawartych z nami umów. Obejmuje to także udostępnianie Państwa danych osobom trzecim oraz ich wykorzystywanie, o ile jest to niezbędne dla uzasadnienia, realizacji albo finalizacji zawartych umów.

Otwarcie depozytu online

W naszych sklepach internetowych mają Państwo możliwość otwarcia osobistego depozytu online. Dzięki depozytowi online mogą Państwo zapisać swoje dane osobowe i użyć ich podczas realizacji kolejnych zakupów oraz ew. skorzystać z innych funkcji naszego systemu (w zależności od oferty).

Aby móc otworzyć dla Państwa osobisty depozyt online, potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail i wybranego przez Państwa hasła, a także ew. dodatkowo Państwa adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i w przypadku Klientów firmowych nazwy firmy i numeru ident. VAT. Po udanym procesie rejestracji mogą Państwo podać adres faktury oraz dostawy dla przyszłych zamówień. Podany przez Państwa jednocześnie adres e-mail służy wraz z wybranym hasłem jako kod dostępu do depozytu online. W każdym momencie mają Państwo możliwość edycji swoich danych osobowych po zalogowaniu się do depozytu online. Wszystkie dane muszą być zgodne z prawdą i aktualne.

Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo automatycznie potwierdzenie drogą e-mailową informujące, że Państwa depozyt online został właśnie otwarty.

Prosimy o poufne traktowanie Państwa osobistego kodu dostępu oraz hasła. Ponadto w odniesieniu do warunków depozytu online i ochrony hasła obowiązują ew. odpowiednie postanowienia OWH wzgl. warunki korzystania.

Wykorzystanie formularzy kontaktowych

Za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie mogą się Państwo bezpośrednio z nami skontaktować albo zażądać od nas aktualnych informacji. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu załatwienia Państwa sprawy.

Newsletter elektroniczny

Na naszej stronie możliwe jest także zapisanie się do różnych newsletterów elektronicznych. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, wykorzystujemy wówczas Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu przesłania drogą e-mailową aktualnych ofert i nowości nt. wybranych treści.

Po udanej rejestracji do newslettera otrzymują Państwo automatycznie wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie Państwa adresu e-mailowego. Jak tylko potwierdzą Państwo adres e-mailowy poprzez kliknięcie na zawarty w wiadomości e-mailowej link, będą Państwo regularnie otrzymywać nasz elektroniczny newsletter.

Zgodę na przesyłanie Państwu newslettera mogą Państwo w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość wysyłając wiadomość na adres service-pl@auvesta.com. Ponadto wypisanie się z newslettera możliwe jest także poprzez kliknięcie na link zawarty w newsletterze.

Protokoły serwera

Przy przeglądaniu naszej strony internetowej Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera określone informacje. Należą do nich między innymi data i godzina dostępu, URL (adres internetowy) wskazanej strony internetowej, pobrane dane, ilość przesyłanych danych, raport nt. pomyślnego pobrania danych, typ przeglądarki oraz jej wersja oraz informacje o Państwa systemie operacyjnym. Niniejsze informacje wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych oraz analitycznych, np. w celu poprawy naszej oferty. Przyporządkowanie w/w informacji do określonej osoby nie jest możliwe.

Pliki cookie

Używamy plików cookie, aby uatrakcyjnić Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej. Cookie są to małe dane tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerach i które umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki internetowej. Za pomocą plików cookie możemy zapewnić Państwu komfort i podnieść jakość usług udostępnionych na naszej stronie.

Na naszej stronie umieszczamy z jednej strony tzw. tymczasowe (sesyjne) pliki cookie i z drugiej strony tzw. stałe pliki cookie. Umożliwiają nam one np. udostępnienie wirtualnego koszyka Państwa zakupów online oraz zalogowanie się na konto Klienta. Wszelkie tymczasowe pliki cookie tracą automatycznie ważność po opuszczeniu strony internetowej. Stałe pliki cookie pozostają ew. na wiele lat na Państwa urządzeniach i umożliwiają nam zapisywanie treści Państwa koszyka produktów oraz korzystania z usługi analizy statystyk stron Google Analytics.

Oczywiście mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez włączania plików cookie. Użycie cookie można ograniczyć albo dezaktywować w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Jednakże może to prowadzić do zablokowania pewnych funkcji lub ograniczyć łatwość korzystania z naszej usługi.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy serwisów www firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, tj. danych tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerach oraz które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje nt. użytkowania naszej strony wygenerowane za pomocą cookie przekazywane są z reguły do serwera firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i tam są zapisywane. Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy anonimizację adresów IP, tak aby adresy IP pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej albo innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostały przez Google skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach przekazany zostaje pełny adres IP do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostaje skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie przetwarzał te informacje w celu analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów nt. działań a także w celu świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony oraz Internetu w stosunku do operatora niniejszej strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce, jednakże zwracamy uwagę na fakt, że ew. może to uniemożliwić Państwu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tej strony w pełnym zakresie. Oprócz tego mogą Państwo zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych (włącznie z adresem IP) wygenerowanych za pomocą cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa z tej strony internetowej przez Google, pobierając i instalując przy użyciu następującego linka dostępne wtyczki przeglądarki internetowej. Aktualny link do tej funkcji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gromadzenia danych przez Google Analytics można także uniknąć poprzez kliknięcie na następujący link. W Państwa przeglądarce włączony zostanie plik cookie typu opt-out, który to uniemożliwi gromadzenie danych podczas korzystania ze strony, dopóki nie usuną Państwo tego pliku cookie ze swojej przeglądarki. Dezaktywacja Google Analytics

Dalsze informacje na temat ochrony danych w usłudze Google Analytics znajdą Państwo tutaj:

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Prawo do informacji oraz pytania dot. ochrony danych

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o gromadzonych danych dot. Państwa osoby. Oprócz tego mogą Państwo zażądać ew. edycji i/albo usunięcia i/albo zablokowania Państwa danych osobowych. Ponadto mogą Państwo sprzeciwić się utworzenia pseudonimu profilu użytkowania dla celów reklamy, badań rynku albo optymalizacji naszej strony. Zgody udzielone w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

W przypadku dalszych pytań na temat ochrony i przetwarzania danych nt. Państwa osoby jesteśmy do dyspozycji. Skontaktują się Państwo z nami korzystając z następujących adresów e-mail:

Auvesta Edelmetalle AG adres ogólny: service-pl@auvesta.com

Oczywiście można się z nami także skontaktować korzystając z danych kontaktowych widocznych w zakładce Impressum.

Stan: czerwiec 2016