Centrum pomocyPomoc

Ochrona danych

Stronę internetową Auvesta (www.auvesta.com) jak także zintegrowane w niej sklepy internetowe zwane „Auvesta-Shop“ (https://auvesta-shop.com), obsługuje spółka Auvesta Edelmetalle AG (zwana dalej jako „Auvesta” albo „my”), Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Niemcy. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas wartością nadrzędną. W ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych informujemy Państwa o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych.


1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej
2. Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej
3. Pliki cookie
4. Nawiązanie kontaktu
5. Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta oraz do celów realizacji umowy
6. Wykorzystywanie danych do reklamy bezpośredniej
7. Przetwarzanie danych do realizacji zamówień
8. Korzystanie z mediów społecznościowych: video
9. Usługi analizy internetowej
10. Użycie systemu life-chat
11. Narzędzia i inne
12. Prawa osób zainteresowanych
13. Okres przechowywania danych osobowych

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej

1.1. Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i jednocześnie dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy Państwa o sposobie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na osobistą identyfikację.

1.2. Za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawa niemieckiego (Datenschutz-Grundverordnung – DGSVO) odpowiada  Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Niemcy, tel.: +49 8024-47 41 144, faks:+49 8024-47 41 146, adres e-mail: info@auvesta.com. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3. Jednostka odpowiedzialna za tę stronę internetową wyznaczyła inspektora ds. danych osobowych, można się z nim skontaktować w sposób następujący:   

Andreas Dronia
Industriestr. 4
83607 Holzkirchen
tel: 08024 / 608 87 174
e-mail: datenschutz@auvesta.com

1.4. Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień albo zapytań kierowanych do jednostki odpowiedzialnej) wykorzystuje wyłącznie szyfrowanie SSL wzgl. TLS. Połączenie szyfrowane mogą Państwo rozpoznać po ciągu "https://" oraz ikonie kłódki na pasku Państwa przeglądarki internetowej.

2. Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku wykorzystywania naszej strony w celach czysto informacyjnych, to znaczy jeżeli nie są Państwo zarejestrowani albo nie przekazują nam Państwo swoich danych w inny sposób, przetwarzamy wyłącznie te dane, która Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera (tzw. „server log files”). Kiedy otwierają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które ze względów technicznych są dla nas niezbędne, aby móc wyświetlić naszą stronę internetową:

Nasza odwiedzana strona internetowa

Data i godzina w momencie dostępu
Ilość przesłanych danych w bajtach
Źródło/odniesienie, z którego trafili Państwo na tę stronę internetową
Wykorzystywana przeglądarka
Wykorzystywany system operacyjny 
Używany adres IP (ew.: w formie anonimowej)

Przetwarzanie odbywa się zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w oparciu o nasze uzasadnione prawo do poprawienia stabilności oraz funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Przekazywanie albo dalsze użycie danych nie następuje. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików serwera, jeżeli istnieją konkretne dowody wskazujące na użycie naszej strony w sposób niezgodny z prawem.

3. Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej, a także umożliwić skorzystanie z określonych funkcji, używamy na różnych stronach tzw. plików cookie. Cookie są to małe dane tekstowe, które zapisywane są na Państwa urządzeniach. Niektóre pliki cookie, których używamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (chodzi o tzw. pliki sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam lub firmom z nami współpracującym (pliki cookie innych dostawców) rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty (stałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają one w indywidualnym zakresie informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresów IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie są używane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka produktów przy późniejszym korzystaniu ze strony internetowej). O ile poszczególne zaimplementowane przez nas pliki cookie będą przetwarzały także dane osobowe, to takie przetwarzanie nastąpi zg. z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych albo w celu realizacji umowy albo zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ochrony naszego uzasadnionego prawa do zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz efektywnej i przyjaznej dla klienta wizyty na naszej stronie. 

Ewentualnie współpracujemy z innymi partnerami w zakresie reklamy, którzy pomagają nam uczynić naszą ofertę internetową jeszcze bardziej interesującą. W tym celu podczas Państwa wizyty na naszej stronie ew. będą także zapisywane na Państwa dysku twardym pliki cookie naszych firm partnerskich (pliki cookie innych dostawców). O wykorzystywaniu takich plików cookie oraz zakresie każdorazowo przetwarzanych informacji będziemy Państwa informować indywidualnie i oddzielnie w kolejnych punktach.  

Prosimy pamiętać, że mogą Państwo tak ustawić przeglądarkę, że będziecie informowani o plikach cookie oraz samodzielnie będą Państwo decydować o ich przyjęciu albo też ich przyjęciu w określonych przypadkach albo ich generalnym odrzuceniu. Każda przeglądarka w inny sposób administruje ustawieniami plików cookie. Sposób ten opisany jest w menu pomocy każdej przeglądarki, które opisze Państwu, jak można zmienić ustawienia plików cookie. Znajdą je Państwo dla poniższych przeglądarek klikając na poniższe linki:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku odrzucenia plików cookie funkcjonalność naszej strony może zostać ograniczona.

4. Nawiązanie kontaktu

W ramach nawiązywania kontaktu z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo drogą e-mailową) gromadzone są dane osobowe. Jakie dane w przypadku formularza kontaktowego są gromadzone, wynika z danego formularza kontaktowego. Takie dane są zapisywane i używane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytania wzgl. skontaktowania się z Państwem, a także wypełnienia związanymi z tym technicznych czynności administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasze uzasadnione prawo do odpowiedzi na Państwa zapytania zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b w/w Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Po ostatecznym opracowaniu Państwa zapytania Państwa dane są usuwane, a dzieje się tak wtedy, gdy z zaistniałych okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa jest już ostatecznie wyjaśniona i nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania tychże danych.

5. Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta oraz do celów realizacji umowy

W myśl art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nadal będą gromadzone i przetwarzanie dane osobowe, które przekazywane są w celu realizacji umowy albo otwarcia konta klienta. Jakie dane są gromadzone, wynika z danego formularza  przekazanego do wypełnienia. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdym momencie i może zostać zlecone poprzez wiadomość na w/w adres jednostki odpowiedzialnej. Gromadzimy i używamy podane przez Państwa dane do realizacji umowy. Po ostatecznym zakończeniu umowy albo usunięciu konta klienta, Państwa dane przy uwzględnieniu ustawowych i handlowych okresów przechowywania zostaną zablokowane i po upływie tych okresów usunięte, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich wykorzystywanie albo dalsze zgodne z prawem przechowywanie danych zostało zastrzeżone z naszej strony, o czym informujemy Państwa poniżej.

5.1. Przekazywanie danych osobowych

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego Państwa dane będą sprawdzane do celów KYC (Know Your Customer) przez niezależną firmę.

Zalety spawdzenia danych w KYC:

  • - sprawdzenie w czasie rzeczywistym
  • - brak możliwości dokonania zakupu ze skradzionymi danymi
  • - zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Następujące dane do celów KYC będą przekazywane naszej firmie partnerskiej Zignsec AB z siedzibą w Szwecji:

  • - Nazwisko
  • - Data urodzenia
  • - Zawód
  • - Numer telefonu
  • - Dowód tożsamości odbiorcy, tj. paszport, prawo jazdy, dowód osobisty albo pozwolenie na pobyt

Dane te wymagane są do przeprowadzenia kontroli w ramach Know Your Customer (KYC) oraz Customer Due Diligence (CDD), a także kontroli bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa. Pomoże to nam oraz Państwu chronić Państwa dane przed niewłaściwym wykorzystaniem i oszustami.

Aby zapobiec nadużyciom w zakresie składania wniosków o udzielenie informacji, Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI - Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) dopuszcza przedłożenie dokumentu tożsamości do celów wylegitymowania się (w indywidualnych przypadkach). Z kopii dowodu osobistego "wymagane są zwykle tylko nazwisko, adres, data urodzenia oraz data ważności", wszystkie inne dane znajdujące się na kopii mogą zostać zasadniczo zamazane.

Będziemy prosić o te informacje tylko w razie konieczności.

6. Wykorzystywanie danych do reklamy bezpośredniej

6.1. Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapiszą się Państwo do naszego e-mailowego newslettera, będziemy regularnie przesyłać informacje o naszej ofercie. Dane obowiązkowe dla przesłania newslettera to wyłącznie adres e-mailowy. Podanie ew. innych danych jest dobrowolne i mogą one zostać użyte do osobistego nawiązania kontaktu z Państwem. Do wysyłki newslettera używamy  procedury zwanej double opt-in. Oznacza to, że dopiero wtedy będziemy wysyłać Państwu elektroniczny newsletter, gdy wyraźnie Państwo potwierdzą, że zgadzają się na jego wysyłkę. Wówczas wysyłamy Państwu e-mail z potwierdzeniem, że w przyszłości będą Państwo otrzymywać newsletter.

Aktywując link potwierdzający wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych zg. z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przy zapisywaniu się do newslettera gromadzimy Państwa adres IP wpisany przez dostawcę usług internetowych (ISP – Internet Service Provider) oraz datę i godzinę w momencie zapisania się, aby później móc ew. prześledzić możliwe niewłaściwe użycie Państwa adresu e-mailowego. Dane gromadzone przez nas przy rejestracji do newslettera będą użyte wyłącznie w celach reklamowych poprzez newsletter. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać newsletter klikając na służący do tego link w newsletterze albo wysyłając odpowiednią informację do wskazanej wyżej jednostki odpowiedzialnej. Po wypisaniu się Państwa adres e-mailowy zostanie natychmiast usunięty, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na jego dalsze wykorzystywanie albo zastrzeżemy sobie wykraczające poza te ramy użytkowanie danych, które jest zgodne z prawem i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

"6.2. Wysyłka newslettera do obecnych klientów 
Jeżeli podczas zakupu produktów przekazali nam Państwo swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesłania Państwu drogą e-mailową ofert produktów podobnych do tych już zakupionych. W takim przypadku zg. z § 7 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prawa niemieckiego (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb – UWG) nie jesteśmy zobligowani do ponownego uzyskania zgody.  Przetwarzanie danych następuje tylko na podstawie naszego uzasadnionego interesu do spersonalizowanej reklamy bezpośredniej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli na początku sprzeciwili się Państwo użyciu w tym celu Państwa adresu e-mailowego, wówczas wysyłka nie nastąpi. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do odmowy wykorzystania Państwa adresu e-mailowego w wyżej opisanym celu reklamowym ze skutkiem na przyszłość, wysyłając odpowiednią wiadomość do jednostki odpowiedzialnej wskazanej na początku.  Wówczas powstają jedynie koszty przesyłki zg. z obowiązującymi stawkami. Po wpłynięciu takiej odmowy wykorzystanie Państwa adresu e-mailowego zostanie natychmiast wstrzymane. "

7. Przetwarzanie danych do realizacji zamówień

7.1. W celu opracowania Państwa zamówienia współpracujemy z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas przy realizacji zawartych umów w części albo w całości. Pewne dane osobowe przekazywane są tym usługodawcom stosownie do następujących informacji.

Zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną przekazane w ramach realizacji umowy firmie transportowej, której została zlecona dostawa, o ile jest to wymagane w celu dostawy towaru. Państwa dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności bankowi, któremu została zlecona płatność, o ile jest to wymagane do procesu płatności. Jeśli zostaną włączeni usługodawcy w procesie płatności, poinformujemy Państwa o tym osobno. Podstawą prawną dla przekazania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

7.2. Przekazanie danych osobowych usługodawcom w zakresie wysyłki  

- DHL
Jeśli dostawa realizowana jest poprzez usługodawcę w zakresie transportu DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), Państwa adres e-mail przekazywany jest zg. z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przed dostawą towaru w celu uzgodnienia terminu dostawy wzgl. złożenia awizo dot. dostawy, o ile w procesie składania zamówienia wyrazili Państwo na to zgodę. W innym przypadku podajemy do realizacji dostawy tylko nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych nastąpi wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do dostawy towaru. W takim przypadku nie jest możliwe wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DHL wzgl. dostarczenie awizo dot. dostawy.  
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość u odpowiedniej jednostki odpowiedzialnej albo u usługodawcy w zakresie transportu DHL.

- UPS
Jeśli dostawa realizowana jest poprzez usługodawcę w zakresie transportu UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), Państwa adres e-mail przekazywany jest zg. z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przed dostawą towaru w celu uzgodnienia terminu dostawy wzgl. złożenia awizo dot. dostawy, o ile w procesie składania zamówienia wyrazili Państwo na to zgodę. W innym przypadku podajemy do realizacji dostawy tylko nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przekazanie danych nastąpi wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do dostawy towaru. W takim przypadku nie jest możliwe wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z UPS wzgl. poinformowanie o statusie dot. dostawy przesyłki.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość u odpowiedniej jednostki odpowiedzialnej albo u usługodawcy w zakresie transportu UPS.

8. Korzystanie z mediów społecznościowych: video

Korzystanie z video na YouTube

Niniejsza strona internetowa korzysta w celu wyświetlenia i odtwarzania video z funkcji osadzania z YouTube usługodawcy „YouTube" należącego do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W tym przypadku wykorzystywany jest rozszerzony moduł ochrony danych, który zg. z informacjami dostawcy uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero przy odtwarzaniu video. Jeżeli uruchomione zostanie odtwarzanie video osadzonego z YouTube, dostawca „YouTube” używa plików cookie w celu zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Według wskazówek „YouTube” służą one między innymi do zbierania statystyk video, polepszenia przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. W przypadku gdy zalogowani są Państwo w Google, dane są przypisywane bezpośrednio do Państwa konta w momencie kliknięcia na video. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu na YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywowaniem video. Google zapisuje Państwa dane (także niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowników oraz je analizuje. Taka analiza następuje na podstawie uzasadnionego interesu Google do wyświetlania reklamy spersonalizowanej, badania rynku i/albo dopasowania swojej strony internetowej do potrzeb użytkownika. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym aby był wykonany muszą je aństwo kierować do YouTube.

Niezależnie od odtwarzania osadzonego video przy każdej wizycie na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie do sieci Google „DoubleClick“, co bez naszego wpływu może wywołać dalsze przetwarzanie danych.

Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.

Dalsze informacje o ochronie danych na "YouTube" znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy pod linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9. Usługi analityki internetowej

Google Universal Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analityki internetowej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, danych tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerach i umożliwiających analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje uzyskane dzięki plikom cookie nt. Państwa użytkowania tej strony (włącznie ze skróconym adresem IP), są przesyłane z reguły do serwera Google w USA i tam są zapisywane.

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()", które gwarantuje anonimizację adresu IP poprzez skrócenie oraz wyłącza bezpośrednie dopasowanie do osoby. Poprzez to rozszerzenie Państwa adres IP jest przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym IP jest przez Google najpierw skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyłany jest do serwera Google w USA i tam skracany. W tych wyjątkowych przypadkach takie przetwarzanie następuje zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu do analizy statystycznej zachowania użytkowników w celach optymalizacji i marketingowych.

Na nasze zlecenie Google używa tych informacji, aby analizować Państwa korzystanie z naszej strony, tworzyć raporty o czynnościach na stronie oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony oraz Internetu względem nas. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; jednakże wskazujemy na to, że w takim przypadku ew. nie będą mogli Państwo korzystać w pełni z funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych dotyczących korzystania ze strony zebranych przez pliki cookie (włącznie z adresem IP) jak również przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie do wtyczki w przeglądarce albo w obrębie przeglądarek na urządzeniach mobilnych prosimy o kliknięcie na następujący link, aby włączyć plik cookie typu opt-out, aby w przyszłości zapobiec w obrębie tej strony internetowej na gromadzenie danych przez Google Analytics (ten plik cookie typu opt-out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny, jeśli wykasują Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, będą Państwo musieli kliknąć jeszcze raz na ten link):

Dezaktywowanie Google Analytics

Google LLC z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.
Niniejsza strona internetowa korzysta poza tym z Google Analytics do analizy ruchu odwiedzających na różnych urządzeniach za pośrednictwem ID użytkownika. Mogą Państwo na swoim koncie klienta w zakładce „moje dane”, „dane osobiste” dezaktywować analizę obejmującą Państwa korzystanie na różnych urządzeniach.  
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10. Użycie systemu life-chat

Zendesk (wcześniej Zopim)
Na tej stronie internetowej, korzystając z technologii firmy Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com), gromadzi i zapisuje się dane opatrzone pseudonimem do celów analizy internetowej oraz utrzymania systemu live-chat służącego do odpowiedzi na zapytania o wsparcie na żywo. Z tych danych pod postacią pseudonimów mogą powstać pod jakimś pseudonimem profile użytkowników. Mogą tu zostać użyte pliki cookie. W przypadku plików cookie chodzi o małe dane tekstowe, które zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. O ile w ten sposób pozyskane informacje odnoszą się do jakiejś osoby, wówczas przetwarzanie odbywa się zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu do efektywnej obsługi klientów i analizy statystycznej nt. zachowania użytkowników w celach optymalizacji.
Dane gromadzone z użyciem technologii Zendesk nie są wykorzystywane bez oddzielnie udzielonej zgody danej osoby do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Aby zapobiec zapisywaniu danych przez pliki cookie Zendesk, mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby w przyszłości nie przechowywała na Państwa komputerze plików cookie wzgl. usunąć pliki cookie, które już wcześniej zostały zapisane. Wyłączenie wszelkich plików cookie może jednak prowadzić do tego, że niektóre funkcje na naszych stronach nie będą już dostępne. Gromadzenie i przechowywanie danych do celów tworzenia profili użytkowników opatrzonych pseudonimem mogą Państwo w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość dezaktywować, wysyłając nam swój sprzeciw drogą e-mailową  na podany w zakładce O nas adres e-mail.
Zendesk Inc. z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.

11. Narzędzia i inne

11.1. Google reCAPTCHA
Na niniejszej stronie internetowej korzystamy także z funkcji reCAPTCHA od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis został dodany przez osobę fizyczną czy też nastąpił z nadużyciem w wyniku maszynowego i automatycznego przetwarzania. Usługa ta obejmuje wysyłkę adresu IP i ew. innych danych  wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google i następuje zg. z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ustaleniu indywidualnego charakteru działań prowadzonych w Internecie oraz zapobieganiu nadużyciom i spamowi.
Google LLC z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.
Więcej informacji o Google reCAPTCHA oraz oświadczenie o ochronie danych Google znajdą Państwo pod linkiem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

11.2. Google Maps

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API), produktu Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google”). Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Z użyciem tej usługi pokazywana jest Państwu nasza lokalizacja i ułatwiona możliwość dojazdu.

Już przy otwarciu tych podstron, w których zintegrowana jest mapa Google Maps, przesyłane są informacje o Państwa użytkowaniu naszej strony (tj. np. Państwa adres IP) do serwera Google w USA i tam są zapisywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym są Państwo zalogowani, czy też nie zostało utworzone konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, to Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania przy użyciu Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją tego przycisku. Google zapisuje Państwa dane (także niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i je analizuje. Taka analiza następuje w szczególności zg. z art. 6 ust. 1 lif. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na bazie uzasadnionego interesu Google do wyświetlania reklamy spersonalizowanej, badania rynku i/albo dopasowania swojej strony internetowej do potrzeb użytkownika. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym aby był wykonany, muszą go Państwo kierować do Google.

Google LLC z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przyszłe przesyłanie Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, istnieje także możliwość całkowitego dezaktywowania usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie w swojej przeglądarce aplikacji JavaScript. Google Maps a przy tym także prezentacja map nie będzie wówczas na tej stronie internetowej możliwa.

Warunki korzystania z Google znajdą Państwo pod linkiem: http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen Warunki korzystania z Google Maps znajdą Państwo pod linkiem: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Dokładne informacje o ochronie danych w związku z korzystaniem z Google Maps znajdą Państwo na stronie internetowej Google ("Google Privacy Policy"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

11.3. Google Web Fonts (czcionki Google Web)

Ta strona korzysta do spójnej prezentacji czcionek z tak zwanych Web Fonts, produktu udostępnionego przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Przy otwieraniu strony Państwa przeglądarka ładuje potrzebne Web Fonts do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka wymaga połączenia do serwera Google. Poprzez to Google dowiaduje się o tym, że poprzez Państwa adres IP otwarta została nasza strona internetowa. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitego i atrakcyjnego zaprezentowania naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera Web Fonts, wówczas zostanie użyta standardowa czcionka Państwa komputera.  

Google LLC z siedzibą w USA posiada w ramach amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych certyfikat "Privacy Shield", który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym na terenie UE.

Dalsze informacje o Web Fonts znajdą Państwo pod linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12. Prawa osób zainteresowanych

12.1. Obowiązujące prawo ochrony danych gwarantuje Państwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych obszerne prawa w stosunku do jednostki odpowiedzialnej (prawo do informacji i interwencji), o czym informujemy poniżej:

- Prawo do informacji zg. z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo przede wszystkim prawo do informacji o Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, wobec których ujawniamy Państwa dane, o planowanym okresie przechowywania wzgl. kryteriach ustalania okresu przechowywania, prawo do poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia zażalenia do organu nadzorczego, informacji o pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przekazane przez Państwa, prawo do zautomatyzowanego podjęcia decyzji włącznie z profilowaniem i ew. do znaczących informacji o przyjętej logice oraz jej zasięgu, jak również zamierzonego wpływu takiego przetwarzania, ponadto prawo do uzyskania informacji, jakie istnieją gwarancje w myśl art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku przekazania Państwa danych do krajów trzecich;

- Prawo do korekty zg. z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo prawo do natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych i/albo uzupełnienia niekompletnych danych dotyczących Państwa osoby;

- Prawo do usunięcia zg. z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku zaistnienia warunku opisanego w art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To prawo nie zachodzi w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie jest wymagane w celu wypełnienia prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny albo do dochodzenia, wykonania albo obrony roszczeń prawnych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zg. z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jak długo sprawdzana jest prawidłowość negowanych przez Państwa danych, gdy odmówią Państwo usunięcia swoich danych z powodu niedozwolonego przetwarzania i żądają w zamian za to ograniczenia przetwarzania danych o swojej osobie, gdy potrzebują Państwo swoich danych w celu dochodzenia, wykonania albo obrony roszczeń prawnych, po tym jak te dane po osiągnięciu zamierzonego celu nie są nam już potrzebne albo gdy złożymy sprzeciw z uwagi na Państwa szczególną sytuację, tak długo, jak nie zostało ustalone, że nasze uzasadnione powody są przeważające;

- Prawo do uzyskania informacji zg. z art. 19 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: jeśli mają Państwo prawo do dochodzenia korekty, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w stosunku do jednostki odpowiedzialnej, to jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione Państwa dane osobowe, o korekcie albo usunięciu albo ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe albo jest związane z nieproporcjonalnym nakładem. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przenośności danych zg. z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo prawo do żądania otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam przez Państwa udostępnione, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i łatwym do odczytu albo przekazania innej jednostce odpowiedzialnej, o ile jest to możliwe ze względów technicznych;

- Prawo do odwołania udzielonej zgody zg. z art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo w każdym momencie prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania zgody niezwłocznie usuniemy dane, o ile dalsze przetwarzanie nie będzie opierało się na podstawie prawnej, wg. której przetwarzanie będzie możliwe bez zgody. Odwołanie zgody  nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody ważnej do czasu odwołania;

- Prawo do złożenia skargi zg. z art. 77 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: mają Państwo prawo, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla administracyjnego albo sądowego środka zaskarżenia, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, Państwa miejscu pracy albo miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza postanowienia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

12.2. PRAWO SPRZECIWU

JEŻELI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BAZUJĄC NA NASZYM UZASADNIONYM INTERESIE, MAJĄ PAŃSTWO W KAŻDYM MOMENCIE PRAWO, Z POWODU ZAISTNIENIA PAŃSTWA SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO ZE SWOJEGO PRAWA DO SPRZECIWU, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY. ZATRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA, JEŻELI MOŻEMY UDOWODNIĆ, IŻ ISTNIEJĄ KONIECZNE I GODNE OBRONY POWODY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ PAŃSTWA INTERESY, PRAWA PODSTAWOWE I PODTAWOWĄ SWOBODĘ, ALBO JEŻELI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONANIU ALBO OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI PRAWNYMI.

JEŻELI PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W CELU UPRAWIANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO W KAŻDYM MOMENCIE PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA OSOBY W CELU UPRAWIANIA TAKIEJ REKLAMY. MOGĄ PAŃSTWO WYKONAĆ SWÓJ SPRZECIW JAK OPISANO POWYŻEJ.

JEŻELI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO ZE SWOJEGO PRAWA DO SPRZECIWU, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, W CELACH UPRAWIANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

13. Okres przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy każdorazowo od danego ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów (np. handlowy i prawno podatkowy obowiązek przechowywania dokumentów). Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już wymagane w celu realizacji umowy albo jej zawarcia i/albo z naszej strony nie istnieje uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych.