Centrum pomocyPomoc
Złoto
Oszczędzanie w sztabach złota

Prosimy wybrać złoto jako cel oszczędzania.
Wraz z każdym zakupem zostaną Państwu przyporządkowane części dużych sztab złota.

Oszczędzanie w sztabach złota
Pieniądz papierowy ciągle traci na wartości

Masowe zwiększanie ilości pieniędzy przez rządy prowadzi do tego, że pieniądz papierowy ciągle traci na wartości. Polityka pieniężna rządów nie dotyczy jednak złota. Kiedy pieniądz papierowy stracił na wartości, właściciel złota mógł zapłacić nim wszędzie.

Złoto utrzymuje wartość

W okresie wprowadzania Euro w roku 1999 za 100 EUR można było nabyć 12,7 gramów złota. 16 lat później 100 EUR wystarczyło jedynie na zakup ok. 2,8 gramów złota.

Złoto zyskuje w niepewnych czasach

Historia pokazuje, że popyt na złoto jak także jego cena wzrastały zawsze wtedy, gdy państwa znajdowały się w kryzysowym położeniu ekonomicznym i politycznym oraz gdy waluty traciły siłę nabywczą.

Złoto jest najstarszą walutą świata.
Rezerwy złota kończą się

Złoto nie może być wydobywane w nieograniczonej ilości. Całkowita ilość złota możliwa jeszcze do wydobycia szacowana jest na ok. 45.300 ton i wystarczy przy niezmiennym wydobyciu na okres ok. 15 lat.

Popyt na złoto rośnie

Duże państwa na całym świecie zwiększają obecnie swoje rezerwy złota. Wydobycie złota wynosi rocznie ok. 3.000 ton, popyt na złoto leży obecnie w granicach ok. 4.100 ton rocznie.

Złoto powinno znaleźć się w każdym depozycie

Międzynarodowe domy inwestycyjne radzą, aby przynajmniej 10% Państwa majątku zabezpieczać fizycznym złotem. W celu zabezpieczenia administratorzy majątków kupują złoto dla swoich zamożnych Klientów jako część ich portfolio. Krajowe banki centralne gromadzą złoto jako rezerwę walutową.

Trwała wartość złota

  • Złoto jest odporne na kryzysy.
  • Złoto przetrwało kryzysy gospodarcze, reformy walutowe i bankructwa państw.
  • Od ponad 3.000 lat złoto traktowane jest jako środek utrzymujący wartość.
Rozwój wartości

  • Światowy popyt przewyższa aktualną produkcję.
  • Złota jest mało, ponieważ wydobywana ilość jest ograniczona.
  • Złota nie można sztucznie wytworzyć.