Centrum pomocyPomoc

O nas

Auvesta Edelmetalle AG

Informacje zgodne z § 5 ustawy o mediach elektronicznych prawa niemieckiego (Telemediengesetz – TMG) wraz z dalszymi informacjami prawnymi

Siedziba

Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen
Telefon: +49 8024-47 41 144

www.auvesta.com
info@auvesta.com
Nr ident. VAT: DE 263905793

Zarząd

Dr. Franz Hölzl

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Eduard Huber

Sąd prowadzący rejestr

Sąd rejonowy w Monachium
Nr rejestru HRB 177768

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 umowy państwowej o radiofonii prawa niemieckiego (Rundfunkstaatsvertrag – RStV)

Dr. Franz Hölzl
Auvesta Edelmetalle AG
Industriestr. 4
D-83607 Holzkirchen

Ochrona danych

Ochrona Państwa danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego Państwa dane osobowe nie są z zasady udostępniane osobom trzecim.

Dokładne informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo tutaj

Marki i znaki towarowe

Auvesta Edelmetalle AG (w skrócie „Auvesta”) oraz inne pojęcia albo znaki oznaczone jako marki zastrzeżone są markami albo zastrzeżonymi markami Auvesta Edelmetalle AG. Loga, nagłówki stron wzgl. panele nawigacyjne, grafiki, symbole przycisków i opisy usług są markami albo znakami towarowymi Auvesta Edelmetalle AG. Owych marek albo znaków towarowych nie wolno używać w związku z jakimkolwiek produktem albo jakąkolwiek usługą, które nie pochodzą od Auvesta, nie wolno ich kojarzyć w żaden sposób, który spowodowałby dezorientację Klientów Auvesta albo mógłby zaszkodzić reputacji albo zdyskredytować firmę Auvesta.

Wszystkie inne marki, które nie należą do Auvesta a które pojawiają się na niniejszej stronie internetowej, są własnością danego właściciela praw, który jest ew. powiązany lub jest członkiem struktur Auvesta albo też działa na zlecenie lub jest sponsorowany przez Auvesta.

Procedury roztrzygania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę online służącą internetowemu roztrzyganiu sporów, którą znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów.

Copyright

Kopiowanie albo reprodukcja (włącznie z wydrukiem na papierze) kompletnej strony internetowej wzgl. części tej strony dozwolone są wyłącznie w celu złożenia zamówienia u Auvesta albo użycia strony jako narzędzia wsparcia sprzedaży.

Każde inne użycie materiałów wzgl. informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej – włącznie z reprodukcją, dalszą dystrybucją, zmianą i publikacją w celu innym niż opisano to powyżej – jest zabronione, chyba że dane użycie uzyska uprzednią zgodę pisemną lub elektroniczną Auvesta Edelmetalle AG.

Odpowiedzialność za treść

Treści naszych stron internetowych zostały przygotowane z zachowaniem największej staranności. Jednakże nie możemy brać odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. W myśl § 7 ust.1 ustawy o mediach elektronicznych prawa niemieckiego (Telemediengesetz – TMG) jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za treści własne publikowane na tych stronach w zakresie przewidzianym w ustawie. Zgodnie z §§ od 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie mamy jednak obowiązku monitorowania albo ew. sprawdzania przekazywanych lub gromadzonych informacji obcych, które wskazywałyby na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania możliwości użycia informacji w ramach obowiązującego prawa pozostają nienaruszone. Przy tym odpowiedzialność w tym względzie jest możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym działaniu naruszającym prawo. Po otrzymaniu zgłoszenia o konkretnych naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za te obce treści. Za treści stron połączonych za pomocą linków odpowiedzialni są zawsze ich usługodawcy lub operatorzy. Strony powiązane za pomocą linków zostały w momencie umieszczania linku sprawdzone pod kątem ew. możliwych naruszeń prawa. Nie rozpoznano treści niezgodnych z prawem w momencie umieszczania linku. Ciągła kontrola treści stron powiązanych bez konkretnych poszlak wskazujących na naruszenie prawa nie powinna być jednak wymagana. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach prawa będziemy niezwłocznie usuwać linki tego typu.

Prawo autorskie

Treści i utwory na tych stronach, przygotowane przez operatorów tychże stron, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora wzgl. osoby przygotowującej. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone są wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści opublikowane na stronach nie zostały sporządzone przez ich operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich będą oznaczone jako takie. Jeżeli mimo tego zauważą Państwo, iż doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Po uzyskaniu wiedzy na temat takiego naruszenia będziemy niezwłocznie usuwać treści tego typu.

Dane o źródłach użytych obrazów i grafik:

Fotolia

IStock